Connect with us

בחירות לעיריית נתניה 18'

הרשות להגנת הפרטיות מרעננת הוראות חוק הרשויות המקומיות-בחירות

ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, עורך דין אלון בכר, המידע בפנקס הבוחרים, הינו מידע אישי רגיש, אשר נגזר ממרשם האוכלוסין ונמסר על ידי המפקחת על הבחירות במשרד הפנים למפלגה, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים לצורך שתי מטרות בלבד והן; התמודדות בבחירות לרשויות המקומיות, יצירת קשר עם ציבור הבוחרים ◄ ראש הרשות להגנת הפרטיות; "שימוש ב'מידע אישי' שלא לפי עקרונות אלה, עלול להוות בנסיבות מסוימות ובהתאם לזהות עובר העבירה החל מעבירת משמעת וכלה בעבירה פלילית של פגיעה בפרטיות שדינה עד 5 שנות מאסר או עבירה על חוק הבחירות שדינה מאסר שנתיים".

כתב נתניה סיטי

Published

on

עורך דין אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ברקע: בוחרים יוצרים מיצג אנושי בדרך להצבעה בקלפי | עיצוב: שולי סונגו
עורך דין אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ברקע: בוחרים יוצרים מיצג אנושי בדרך להצבעה בקלפי | עיצוב: שולי סונגו

עורך דין אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, ברקע: בוחרים יוצרים מיצג אנושי בדרך להצבעה בקלפי | עיצוב: שולי סונגו

ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, עורך דין אלון בכר, שיגר מסמך רענון הוראות חוק הגנת הפרטיות אל מנכל משרד הפנים, ואל יושב ראש מרכז השלטון המקומי ולמפקחת הארצית על הבחירות, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הצפויות להיערך באוקטובר 2018.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’נתניה סיטי | אתר החדשות המקומיות של נתניה' ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

כזכור בתאריך  30.10.2018, צפויות להתקיים בחירות ברשויות המקומיות בישראל. לקראתן הרשות להגנת הפרטיות, מזכירה את המגבלות החלות על שימוש במידע מפנקס הבוחרים ועל השימוש במידע אישי שאוספים המתמודדים או רשימותיהם.

דוברת היחידות המקצועיות אגף דוברות הסברה ותקשורת | משרד המשפטים, הגב'  ליפז דה גרוט, מסרה לכתב לכאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה' כי המסמך, סוקר, כאמור בין היתר, את המגבלות החלות על שימוש במידע.

לדברי ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, עורך דין אלון בכר, המידע בפנקס הבוחרים, הינו מידע אישי רגיש, אשר נגזר ממרשם האוכלוסין ונמסר על ידי המפקחת על הבחירות במשרד הפנים למפלגה, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים לצורך שתי מטרות בלבד והן;

  • התמודדות בבחירות לרשויות המקומיות,
  • יצירת קשר עם ציבור הבוחרים.

"אולם, ניסיון העבר מלמד" – עורך דין בכר, מוסיף וציין, כי; "בפועל השימושים שנעשים במידע שבפנקס הבוחרים כוללים לא אחת גם שימושים לא חוקיים, ביניהם; העברת מידע למטות הבחירות ולפעילים; טיוב הנתונים והשלמתם על ידי רכישת מידע מפולח ומאופיין; ביצוע סקרים; משלוח הודעות מוקלטות לבוחרים ועוד".

הרשות להגנת הפרטיות, פרסמה מסמך רענון הנחיות המחדד את חובות אבטחת המידע החלות על המתמודדים והרשימות, המגבלות על רכישת מידע מסוחרי מידע, הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר והפצת רשימת חברי המפלגה או הסיעה למתמודדים בפריימריס.

ראש הרשות להגנת הפרטיות, מבהיר, כי מטרת פנייה זו וההנחיה המעודכנת המצורפת אליה, הינה חידוד 'מגבלות השימוש במידע שבפנקס הבוחרים' כמו גם החובות החלות על מי שמקבל או מחזיק מידע זה ביחס לאבטחתו.

שמירה על עקרונות אלה בעת שימוש במידע מ'פנקס הבוחרים' ובעת שימוש במידע אישי ככלל, יסייעו בהגנה על זכותם לפרטיות והגנה על המידע האישי של אזרחי מדינת ישראל.

אדגיש, מוסיף וכותב עורך דין בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות, כי שימוש ב'מידע אישי' שלא לפי עקרונות אלה, עלול להוות בנסיבות מסוימות ובהתאם לזהות עובר העבירה החל מעבירת משמעת וכלה בעבירה פלילית של פגיעה בפרטיות שדינה עד 5 שנות מאסר או עבירה על חוק הבחירות שדינה מאסר שנתיים.

בפנייתו אל מר מרדכי כהן (מנכל משרד הפנים) מר חיים ביבס (יושב ראש מרכז השלטון המקומי) גב' ענת אסרף-חיוט (המפקחת הארצית על הבחירות) עורך דין אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ממליץ להעביר מסמך זה לידיעת כל הגורמים הרלוונטיים בארגוניכם ובכלל זאת למנכלי הרשויות המקומיות והיועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות ברחבי המדינה.

פנקס הבוחרים – בחירות לרשויות המקומיות 18.

כתב נתניה סיטי, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ו/או מוסדות ו/או על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר נתניה סיטי (netanyacityriviera@gmail.com).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

כאן נעים | kan-naim | אתר האינטרנט של כל המדינה | נוסד בשנת 2002 | אתר זה מוקדש להנצחת זכרה של רחל נעים זצ"ל, 01-01-1930 - 02-02-2013 | כל הזכויות שמורות למשה נעים ©